KLADDEN ER I BRUG

Når en kassekladde bruges bliver den låst af brugeren så ingen andre kan bogføre i samme kladde.
Hvis kladden er låst ved en fejl kan den åbnes under
Finans/Tilpasning/Kladdenavne
Her sætter du adgang  til  åben.
 
DER ER INGEN PERIODE FOR DATO

Denne "fejl" får man ofte i forbindelse med at man er inde i et nyt regnskabsår men har glemt at oprette regnskabsperioderne.
Det nye år kan oprettes under
Finans/Tilpasning/Perioder

Her vælges [Nyt år]
 


TOTALERNE STEMMER IKKE I FINANSKARTOTEKET

Finanstotalerne i oversigten bliver ikke talt sammen løbende.
Du kan foretage en sammentælling under
Finans/Periodisk/Efterberegn perioder
  
GITTERMENUEN ER FORSVUNDET

Undertiden kan man opleve at C5 Hovedmenuen er væk.

Tryk på Ctrl + F9 og slet brugerrettelser.
 

  KONTO FOR VALUTA MANGLER

Når kassekladden kontrolleres for fejl inden bogføring ses der efter med, om valuta kan omregnes.
Gå til Generelt/Kartotek/Valuta.
Her skal de nødvendige konti inklusive Tab og Vind angives.